อาเซียน

ยินดีต่อนรับสู่กประชาคมอาเซียน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำกล่าวทักทาย

 คำกล่าวทักทาย (ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน)


คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัตเซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น